Materialet
Näst efter syre och kisel är aluminium vårt vanligaste grundämne i jordskorpan, men är förhållandevis ungt som byggnadsplåt. Aluminium framställs av bauxit som förädlas till aluminiumoxid. Aluminiumoxiden löses sedan upp och elektrolyseras vid hög värme, så kallad smältelektrolys. Aluminium har mycket god korrosionshärdighet i de flesta miljöer på grund av att metallen spontant täcks med ett tunt oxidskikt

Utförande
Aluminiumplåt kan levereras i flera olika tjocklekar och bredder, den finns om kassetter och som profilerad aluminiumplåt vilka kan fås i flera olika typer och höjder. Vanliga ytbehandlingar är anodisering som ger ett tjockt oxidskikt, i detta skikt kan man också färga in olika kulörer. Ofärgad aluminiumplåt är till en början blank, men i takt med att oxider bildas så mattas ytan av och blir grå.

Bearbetning
Aluminium är ett mycket mjukt och följsamt material som är lätt att bearbeta men har också har stor temperaturutvidgning.

Miljö
Omsmältning av aluminium kräver endast 5 % av den energi som går åt vid den primära framställningen av aluminium. Nästan all aluminium återvinns.